Vragen over Jenaplanonderwijs? bellen Bel ons op: 06 – 22 77 98 53 e-mail ons Mail naar: info@jenaplan.nu

JAS medewerkers | Algemene voorwaarden | www.hetbovenveen.nl

> Jenaplancentrum Het Bovenveen, het kenniscentrum bestaande uit een mediatheek, cursusruimtes en ons hoofdkantoor
zoeken

Jenaplan Advies & Scholing

Het JAS is in 1999 opgericht door Freek Velthausz en Hubert Winters, mannen met veel praktijkervaring in het jenaplanonderwijs. Zij groeiden van stamgroepleider naar schoolleider en begeleider. Freek werkte ook als pedagogoog aan de pedagogische academie en maakte deel uit van de directie.

Al hun ervaring en kennis willen ze beschikbaar stellen om er voor te zorgen dat zo veel mogelijke kinderen kunnen genieten van een leerzame jeugd op een jenaplanschool.

Het kind staat centraal in de jenaplanschool en dus staat de school centraal als het gaat om scholing en begeleiding. Het JAS begint altijd bij de vraag van de ‘klant’. Wat wil je precies? Wat is al ontwikkeld? Wat zijn precies de knelpunten? En welke doelen wil je bereiken?

Samen brengen we de beginsituatie in kaart. Vervolgens maken we een voorstel voor scholing en/of begeleiding. Uitgangspunten in ons werk zijn de verworvenheden van de bijna honderd jaar oude jenaplanontwikkeling en natuurlijk de inhoud van ons prachtige boek ‘Jenaplan, school waar je leert samenleven’.  De door ons ontwikkelde JAS-schijf is een praktisch instrument om de kwaliteit van jenaplanscholen te optimaliseren.

Missie

JAS streeft naar optimaal Jenaplanonderwijs, via het adviseren, coachen, begeleiden en scholen van stamgroepleiders, directie en management van Jenaplanscholen in Nederland en vele andere landen in de wereld. Het Jenaplanconcept stimuleert kinderen zichzelf en de wereld te ontdekken, zichzelf te ontplooien en zichzelf voor te bereiden op verdere zelfstandige stappen in de wereld.

Visie

Wij begeleiden stamgroepleiders, directie en management van Jenaplanscholen met behulp van onze adviseurs, coaches en begeleiders, die als één team opereren vanuit het centrale kenniscentrum in Echten (Dr), het internationale ontmoetingscentrum voor onderwijsvernieuwers. Dankzij de bundeling van krachten kunnen wij theorie vertalen naar de huidige praktijksituatie, ervaringen uitwisselen, leren van elkaar, snel nieuwe werkwijzen ontwikkelen, testen op consistentie en professionele wijze implementeren.

Jenaplan Advies & Scholing brengt regelmatig nieuwsbrieven uit

Blijf op de hoogte en meld je direct en vrijblijvend aan voor onze nieuwsbrief.

versturen