Vragen over Jenaplanonderwijs? bellen Bel ons op: 06 – 22 77 98 53 e-mail ons Mail naar: info@jenaplan.nu

JAS medewerkers | Algemene voorwaarden | www.hetbovenveen.nl

> Jenaplancentrum Het Bovenveen, het kenniscentrum bestaande uit een mediatheek, cursusruimtes en ons hoofdkantoor
zoeken

BEGELEIDING

Scholen die werken vanuit het jenaplanconcept organiseren hun onderwijs anders dan andere scholen. Jenaplanscholen hebben immers basisprincipes, kwaliteitskenmerken en kernkwaliteiten. Ouders die hun kinderen naar een jenaplanschool sturen mogen dan ook ander onderwijs verwachten. 

Het JAS begeleidt scholen bij het concretiseren van het jenaplanconcept. Daarbij maken we gebruik van vele jaren jenaplan-ervaring.

Een schematische weergave van jenaplanontwikkeling zie je in dit SCHEMA

 

Wereldoriëntatie

In onze scholen leren de kinderen lezen, taal en rekenen. Dat leren ze om de wereld te kunnen ontdekken. Lezen, taal en rekenen moet je heel gestructureerd en effectief in cursussen organiseren.

Maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat kinderen de wereld om hen heen ervaren en leren kennen. We willen graag dat dat vooral gebeurt door te ontdekken, te onderzoeken, te experimenteren en te ervaren.

Het JAS heeft veel manieren ontwikkeld om scholen te helpen om dit in de praktijk te realiseren.

In een begeleidingstraject maken stamgroepleiders kennis met veel onderdelen

Daarnaast helpen vele ingrediënten om wereldoriëntatie vorm te geven,waarin de stamgroep  werkt vanuit de grote en de kleine actualiteit: activerende vragen, onderzoekend leren, meervoudige intelligentie, gebruik van mindmaps, betekenisvol leren, experiences, leerpleinenn

Levend taalonderwijs

Als je taalonderwijs wilt verbinden met stamgroepwerk of wereldoriëntatie, moet je investeren in professionalisering in plaats van in de handleidingen, leerlingboeken en werkboeken van een taalmethode. De uitgave DATplus, ontwikkeld door de Freinetbeweging en het JAS, vormt de basis voor levend taalonderwijs.

We adviseren om in je school enkele mensen op te laten leiden tot taalgids. Deze taalgidsen worden verantwoordelijk voor het taalonderwijs op je school. Samen met hen leren we het team werken met levend taalonderwijs.

Ondersteuning

Elke jenaplanschool wil alle kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden. Daarvoor gaan we uit van het concept van Peter Petersen en interpreteren dat in onze eigen situatie met onze eigen mogelijkheden. Juist de jenaplanschool is een goed voorbeeld van PASSEND ONDERWIJS. De stamgroepleider kan met de kinderen van zijn stamgroep een situatie creëren waarin kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Het vraagt wel extra deskundigheid. Een goede stamgroepleider moet goed kunnen leiding geven, moet didactisch goed onderlegd zijn, moet veel weten, nieuwsgierig zijn en moet de groep en het onderwijs goed kunnen managen.

Problemen en hulpvragen zien wij niet als een probleem van het kind. Wij zien het als een uitdaging voor de stamgroep en de groepsleider. Samen leren van en aanelkaar.

 

Naar zelfverantwoordelijk leren

Ondernemers in plaats van consumenten

De stamgroepsleider moet kinderen leren steeds meer verantwoordelijkheid te dragen. Niet dat kinderen hun gang laat gaan maar ze stimuleren om zo veel mogelijk zelf te doen.

Stoppen met steeds instructies te geven en de kinderen met een opdracht (met een werkblad) de instructie laat verwerken. Leer op veel verschillende manieren en zorg voor goede en tijdige feedback. Kinderen willen graag leren. Op school moeten ze leren van wat de overheid moet, maar ook wat ze zelf graag willen leren. We helpen scholen om die visie te implementeren.

 

Studiedag

We hebben meer dan 20 jaar ervaring, we hebben mooie producten en we hebben een prachtig centrum. Kortom: alle ingrediënten voor een inspirerende studiedag! Steeds meer teams vinden de weg naar ons centrum voor een studiedag of een tweedaagse, die we op maat voor je verzorgen. Stel je voor: twee hele dagen onbekommerd, goed verzorgd, alle tijd met je hele team werken aan beter onderwijs voor je kinderen in een inspirerende omgeving. Dat gun je toch elk team!...

Kijk alvast eens op www.hetbovenveen.nl voor onze mooie locatie.

Zeg ons wat je wilt leren en wij zorgen voor inspirerende studiedagen!

Jenaplan Advies & Scholing brengt regelmatig nieuwsbrieven uit

Blijf op de hoogte en meld je direct en vrijblijvend aan voor onze nieuwsbrief.

versturen