Vragen over Jenaplanonderwijs? bellen Bel ons op: 0528 – 312886 e-mail ons Mail naar: info@jenaplan.nu

JAS medewerkers | Algemene voorwaarden | www.hetbovenveen.nl

> Jenaplancentrum Het Bovenveen, het kenniscentrum bestaande uit een mediatheek, cursusruimtes en ons hoofdkantoor
zoeken

Jenaplan

Het Jenaplanonderwijs is een  onderwijsvernieuwingsconcept met ervaring! Aanvankelijk ontwikkeld in Jena en de laatste decennia geactualiseerd in Nederland. Van een moderne jenaplanschool zou je kunnen zeggen: Het is een school met de ideeén van toen en de kennis van nu, een vernieuwend concept met een stevige basis.

Het concept is een interpreteerbaar streefmodel, geen uitgewerkt pedagogisch-didactisch model maar een fundament waar je zelf een school op moet bouwen. Het is een concept, dat moet worden vormgegeven in de eigen leef- en werkgemeenschap. De vormgevers zijn de betrokkenen: de kinderen, ouders en groepsleiders.

Het concept geeft de mogelijkheid een eigen school vorm te geven. Met jouw team en met jouw kinderen en ouders moet je een school vorm en inhoud geven. Dat is een groot voordeel. Dat maakt het concept sterk. Je kunt immers de uitgangspunten vertalen naar je eigen situatie, je bent niet gebonden aan exact voorgeschreven regels, afspraken, werk- en organisatievormen.

Maar zo’n open concept is ook lastig. Want wat is nou goed Jenaplanonderwijs, hoe ziet dat er nou precies uit? Wat past er bij jou, bij je team, bij je kinderen en ouders?  Keuzes die gemaakt worden, moeten samen gemaakt worden. Als de school een leef- werkgemeenschap wil zijn, een coöperatie waar samen geleefd en gewerkt wordt, zul je ook samen beslissingen moeten nemen. Zonder betrokkenheid ontstaat geen verantwoordelijkheid. En zonder verantwoordelijkheid ontstaat geen betrokkenheid.

Om goede keuzes te kunnen maken moet je weten waar je naar toe wilt. De missie van de school moet helder zijn. Om vervolgens het eindpunt van de reis daadwerkelijk te halen moet je weten waar je start.

Midden in de samenleving

Maatschappelijke ontwikkelingen spelen vanzelfsprekend een rol bij de ontwikkeling van de school. De Jenaplanschool staat midden in de maatschappij, maakt er onderdeel van uit, maakt ‘deuren en vensters open’, verplicht zichzelf iets te doen met actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Dat beperkt zich natuurlijk niet tot de inhoud van het onderwijs, maar het zal ook invloed moeten hebben op verantwoording, schoolontwikkeling, cultuur en structuur; op het totale schoolleven.

Het kind centraal

De jenaplanschool moet zo georganiseerd zijn dat zij optimale ontwikkelingskansen biedt voor elk kind. Dat is de opdracht van de Jenaplanschool, dus dat is ook richtinggevend voor alle activiteiten die in de school ondernomen worden. Steeds weer moeten we ons afvragen wat er van onze inspanningen uiteindelijk bij het kind terechtkomt.

Meer weten? Zie ook: www.jenaplan.nl

Jenaplan Advies & Scholing brengt regelmatig nieuwsbrieven uit

Blijf op de hoogte en meld je direct en vrijblijvend aan voor onze nieuwsbrief.

versturen