Vragen over Jenaplanonderwijs? bellen Bel ons op: 06 – 22 77 98 53 e-mail ons Mail naar: info@jenaplan.nu

JAS medewerkers | Algemene voorwaarden | www.hetbovenveen.nl

> Jenaplancentrum Het Bovenveen, het kenniscentrum bestaande uit een mediatheek, cursusruimtes en ons hoofdkantoor
zoeken

logo MJPS

Modern Jenaplan

JENAPLAN is springlevend! Zeker nu er weer aandacht is voor de belangrijke dingen in de ontwikkeling van kinderen. We willen de kinderen niet opleiden voor de toets, maar opleiden voor het leven!

Natuurlijk zijn de jenaplan-ideeën al bijna honderd jaar oud maar met de ideeën van toen en de kennis van nu maakt het JAS er een springlevend concept van met toekomstmogelijkheden!

Ook de inspectie heeft veel waardering voor scholen die echt werk maken van het realiseren van het concept zoals het bedoeld is!

Wij hebben 7 uitgangspunten geformuleerd voor het realiseren van een moderne, eigentijdse jenaplanschool

En hoezo MODERN? We noemen het zo omdat de ideeën van Petersen, de grondlegger van de jenaplanschool en Freinet, die zijn school de MODERNE school noemde, combineren

1

MODERN MET EEN STEVIGE BASIS

De moderne jenaplanschool maakt de theorie van Peter Petersen, Suus Freudenthal en Célestin Freinet actueel, passend in de wereld van nu met de verworvenheden van deze tijd en gericht op de toekomst: geen jenaplanschool van vroeger maar een moderne jenaplan­school van nu.

2

SAMEN ONDERNEMEN

In de moderne jenaplanschool neemt ‘samen’ een essentiële plaats in: er wordt gewerkt in ten­minste driejarige stamgroepen, de ouders zijn volwaardige partners in onderwijs en opvoeding.

Essenties van de moderne jenaplanschool zijn: ondernem­en, plannen, samen­werken, creëren, pre­sen­teren, reflecteren en verantwoorden.

3

UITGAAN VAN DE KINDERLIJKE NIEUWSGIERIGHEID

De ervaringen en belevingen van de kinderen vormen het vertrekpunt van het onderwijs op de moderne jenaplanschool. De stamgroepleider waardeert en stimuleert inbreng van de kinderen, is nieuws­gierig naar hun ideeën. De grote en kleine actualiteit spelen een belangrijke rol. Onder­zoeken, ontdekken en ondernemen nemen vanzelfsprekend een belangrijke plaats in: de stam­groep is een onderzoeks­gemeen­schap.

4

LEREN DOE JE ZELF EN VOOR JEZELF

In de moderne jenaplanschool stellen de kinderen zelf, in overleg met de stamgroep­leider en de stam­groep hun eigen weekplan samen. Een groot deel van het ritmisch weekplan bestaat uit de blokperiode, waarin de stamgroep als leef- en leergemeenschap samenwerkt. De stamgroepleider helpt, indien nodig, diepte en structuur aan te brengen.

5

MIDDEN IN DE WERELD

De moderne jenaplanschool zorgt voor contact met verschillende cultuur- en kennisbronnen door excur­sies, bezichtigingen, mensen uit te nodigen, enz. De stam­groep­leider haalt de wereld in de stamgroep of brengt de kinderen naar de wereld.

6

BETEKENISVOL

In de moderne jenaplanschool wordt gewerkt met ‘levend onderwijs’. Zo is taal is geen vak apart, maar wordt geoefend in betekenisvolle situaties. De Vrije Tekst is het middel om kinderen taal­vaardiger te maken. In de moderne jenaplanschool vind je muurkranten, klassenkranten, klas­sendag­boeken (logboeken) en school­correspondentie. Ook andere vaardigheden worden zo veel mogelijk in  een betekenisvolle context geleerd.

7

BLIJVEN ONTWIKKELEN

De moderne jenaplanschool deelt ervaringen en inzichten met elkaar via publicaties en studie­dagen. Ze maken elkaar deelgenoot van de manier waarop ze werken en geven elkaar hierop feed­back. De directie­leden participeren in het modern-jenaplan-overleg, alwaar gezamenlijk wordt gewerkt aan verdere ontwikkeling van de moderne jenaplanschool.

Scholen,  die zich willen aansluiten, kunnen zich melden via info@jenaplan.nu

Jenaplan Advies & Scholing brengt regelmatig nieuwsbrieven uit

Blijf op de hoogte en meld je direct en vrijblijvend aan voor onze nieuwsbrief.

versturen