Vragen over Jenaplanonderwijs? bellen Bel ons op: 0528 25 15 88 e-mail ons Mail naar: info@jenaplan.nu

JAS medewerkers | Algemene voorwaarden | www.hetbovenveen.nl

> Jenaplancentrum Het Bovenveen, het kenniscentrum bestaande uit een mediatheek, cursusruimtes en ons hoofdkantoor
zoeken

logo MJPS

Modern Jenaplan

In het voorjaar van 2015 is het JAS, op verzoek van jenaplanscholen, begonnen met een actie om jenaplanscholen nog meer eigentijds te maken. Niet wachten tot 2032, maar nu aan de slag! We hebben het initiatief genomen om de MJPS te starten: Moderne jenaplanscholen (MJP-scholen), jenaplan­scholen van nu. Eigentijds jenaplanonderwijs dat op de toekomstge­richt is. Bedenken hoe  we kinderen van nu voor kunnen bereiden op het leven van straks?

De ideeën van Peter Petersen en Suus Freudenthal worden in Modern Jenaplanonderwijs gecombineerd met het gedachtengoed van Célestin Freinet. Deze uitgangspunten worden verbonden met  de verworvenheden van deze tijd: modern jena­plan­on­der­wijs van nu! Om duidelijk te maken wat moderne jenaplanscholen zijn, hebben we zeven uitgangspunten geformuleerd:

nummer 1

MODERN MET EEN STEVIGE BASIS

De moderne jenaplanschool maakt de theorie van Peter Petersen, Suus Freudenthal en Célestin Freinet actueel, passend in de wereld van nu met de verworvenheden van deze tijd en gericht op de toekomst: geen jenaplanschool van vroeger maar een moderne jenaplan­school van nu.

nummer 2

SAMEN ONDERNEMEN

In de moderne jenaplanschool neemt ‘samen’ een essentiële plaats in: er wordt gewerkt in ten­minste driejarige stamgroepen, de ouders zijn volwaardige partners in onderwijs en opvoeding.

Essenties van de moderne jenaplanschool zijn: ondernem­en, plannen, samen­werken, creëren, pre­sen­teren, reflecteren en verantwoorden.
nummer 3

UITGAAN VAN DE KINDERLIJKE NIEUWSGIERIGHEID

De ervaringen en belevingen van de kinderen vormen het vertrekpunt van het onderwijs op de moderne jenaplanschool. De stamgroepleider waardeert en stimuleert inbreng van de kinderen, is nieuws­gierig naar hun ideeën. De grote en kleine actualiteit spelen een belangrijke rol. Onder­zoeken, ontdekken en ondernemen nemen vanzelfsprekend een belangrijke plaats in: de stam­groep is een onderzoeks­gemeen­schap.

nummer 4

LEREN DOE JE ZELF EN VOOR JEZELF

In de moderne jenaplanschool stellen de kinderen zelf, in overleg met de stamgroep­leider en de stam­groep hun eigen weekplan samen. Een groot deel van het ritmisch weekplan bestaat uit de blokperiode, waarin de stamgroep als leef- en leergemeenschap samenwerkt. De stamgroepleider helpt, indien nodig, diepte en structuur aan te brengen.

nummer 5

MIDDEN IN DE WERELD

De moderne jenaplanschool zorgt voor contact met verschillende cultuur- en kennisbronnen door excur­sies, bezichtigingen, mensen uit te nodigen, enz. De stam­groep­leider haalt de wereld in de stamgroep of brengt de kinderen naar de wereld.

nummer 6

BETEKENISVOL

In de moderne jenaplanschool wordt gewerkt met ‘levend onderwijs’. Zo is taal is geen vak apart, maar wordt geoefend in betekenisvolle situaties. De Vrije Tekst is het middel om kinderen taal­vaardiger te maken. In de moderne jenaplanschool vind je muurkranten, klassenkranten, klas­sendag­boeken (logboeken) en school­correspondentie. Ook andere vaardigheden worden zo veel mogelijk in  een betekenisvolle context geleerd.

nummer 7

BLIJVEN ONTWIKKELEN

De moderne jenaplanschool deelt ervaringen en inzichten met elkaar via publicaties en studie­dagen. Ze maken elkaar deelgenoot van de manier waarop ze werken en geven elkaar hierop feed­back. De directie­leden participeren in het modern-jenaplan-overleg, alwaar gezamenlijk wordt gewerkt aan verdere ontwikkeling van de moderne jenaplanschool.

Scholen,  die zich willen aansluiten, kunnen zich melden via info@jenaplan.nu

Jenaplan Advies & Scholing brengt regelmatig nieuwsbrieven uit

Blijf op de hoogte en meld je direct en vrijblijvend aan voor onze nieuwsbrief.

versturen