Vragen over Jenaplanonderwijs? bellen Bel ons op: 06 – 22 77 98 53 e-mail ons Mail naar: info@jenaplan.nu

JAS medewerkers | Algemene voorwaarden | www.hetbovenveen.nl

> Jenaplancentrum Het Bovenveen, het kenniscentrum bestaande uit een mediatheek, cursusruimtes en ons hoofdkantoor
zoeken

JENAPLANDIPLOMA

Bij ‘t JAS kun je studeren voor het officiële jenaplandiploma, een officieel post hbo-diploma (8 ec’s).

De kwaliteit van een jenaplanschool valt of staat bij de kennis en vaardigheden van de stamgroepleiders. Daarom adviseren we schoolbesturen en schoolleiders te zorgen dat alle stamgroepleiders dit diploma hebben of gaan halen.

Behalve voor stamgroepleiders zijn er op basis van deze officiële opleiding ook opleidingsmogelijkheden voor mensen die werken in:

JAS is een door de Nederlandse Jenaplan Vereniging (NJPV) erkende opleidingsorganisatie en werkt met door de NJPV gecertificeerde docenten.

Het jenaplandiploma voor het basisonderwijs is een door de overheid erkend post hbo-diploma en kan dus meetellen in het verkrijgen van een hbo-plus-opleidingsniveau voor een Lb-functie (functiemix).

Het nieuwe jenaplanboek, geschreven door Freek en Hubert van het JAS speelt een hoofdrol bij de opleiding voor het jenaplandiploma.

Elke jaar starten er nieuwe groepen

Als er in een bepaalde regio voldoende belangstelling is, start er een nieuwe groep. Vraag de scholen in je regio of er belangstelling is. Als er ongeveer 16 deelnemers zijn, komen wij de opleiding verzorgen.

Dit is de planning voor de volgende opleiding in het noorden.

Studiebelasting

De opleidingen duurt 2 jaar. In elk jaar zijn er studiebijeenkomsten van 3 uren en een tweedaagse. Hou daarnaast rekening met enkele uren ‘huiswerk’ per week. De opleider komt de student enkele keren bezoeken in de eigen stamgroep. We willen er zo voor zorgen dat het geleerde ook echt wordt geïmplementeerd in de praktijk. De opleiding wordt afgesloten met het presenteren van een meesterstuk, een eindgesprek en een diploma-uitreiking.

Schoolgebonden opleidingstraject

Een school kan de opleiding ook laten verzorgen voor het eigen team. De opleiding wordt dan afgestemd op de ontwikkelingsbehoefte van de school. Veel scholen kiezen er voor om het opleidingstraject af te ronden in drie jaren in plaats van de gebruikelijke twee jaren.

Inhoud

In  de opleiding zit een groot aantal vaste onderdelen; zaken waar iedereen van op de hoogte moet zijn. Daarnaast wordt er uitgegaan van de ontwikkelbehoefte van de groep, of de individuele stamgroepleider.

Onderdelen die zeker aan de orde komen:

Meer informatie?

Klik HIER

Kosten

De prijs voor een opleidingstraject kun je opvragen via info@jenaplan.nu.
Je kunt uiteraard ook bellen met Freek Velthausz (06-22 69 08 23) of Hubert Winters (06-22 77 98 53).

Jenaplan Advies & Scholing brengt regelmatig nieuwsbrieven uit

Blijf op de hoogte en meld je direct en vrijblijvend aan voor onze nieuwsbrief.

versturen