Vragen over Jenaplanonderwijs? bellen Bel ons op: 0528 – 312886 e-mail ons Mail naar: info@jenaplan.nu

JAS medewerkers | Algemene voorwaarden | www.hetbovenveen.nl

> Jenaplancentrum Het Bovenveen, het kenniscentrum bestaande uit een mediatheek, cursusruimtes en ons hoofdkantoor
zoeken

Webwinkel

De producten op deze pagina kun je eenvoudig en snel bestellen door op de knop "bestellen" te klikken die bij elk product te vinden is. Maar je kan ook een mailtje sturen met naam en adresgegevens aan info@jenaplan.nu .

De genoemde prijzen zijn exclusief portokosten; bij enkele stuks zal dit tussen de €1,00 en de €3,00 liggen. Bij grotere aantallen zal het een pakketje worden à €6,80.
 


Doelenboek 

We hebben samen met drie jenaplanscholen (Bijenkorf Eindhoven, Hoge Land Epe en Lanteerne Nijmegen) een doelenboek voor kinderen ontwikkeld.
Ieder kind krijgt een eigen doelenboek. Zo kunnen de kinderen zelf hun eigen ontwikkeling monitoren.
Maar ook de stamgroepleiders en ouders hebben met het doelenboek een overzicht van de ontwikkeling van hun kind(eren).

doelenboek bestellen


Jenaplan routeboekje groepszorg

Dit boekje van 51 pagina's laat je de Jenaplan-route (her)ontdekken en/of steunt je bij het bewandelen van dit pad. Het biedt je een overzicht van de te nemen stappen. Bij het samenstellen van dit boekje is uitgegaan van de ondersteuningsbehoeften van de stamgroepleider. Er is gezocht naar zo praktisch mogelijke ondesteuning. Daarbij is gebruik gemaakt van praktijkervaringen als stamgroepleider en IBer "overzicht geeft inzicht" is het uitgaanspunt.

Alvast een kijkje nemen kan hier (pdf) .

Prijs: € 20,00

Bestellen


Knopenboekje, tabellenboekje voor jenaplanners.

35 pagina's . Alle feiten, rijtjes en schema’s overzichtelijk op een rijtje.

Een must voor iedere stamgroepleider, I.B.’er, schoolleider en bestuurder van een jenaplanschool. Een boekje om altijd ‘bij de hand’ te hebben.

Een mooi cadeau voor iedere stamgroepleider bij de start van het nieuwe schooljaar.

Alvast een kijkje nemen kan hier (pdf) .

Prijs: € 10,00

Bestellen


Kernkwaliteitenspel. Nieuwe versie!!

De NJPV heeft besloten dat scholen, die erkend lid willen zijn van de vereniging, moeten werken vanuit de nieuw opgestelde kernkwaliteiten. 
De mensen van het JAS hebben deze kernkwaliteiten uitgewerkt in praktische indicatoren.  
Al deze indicatoren staan op kaartjes waarmee op meerdere manieren een spel gespeeld kan worden.

Prijs: € 15,00

Bestellen


Nieuwe uitgave! Wereldoriëntatie...met de fiets van Jansen

Planmatig werken: DE FIETS VAN JANSEN, een structuur voor wereldoriëntatie.
Trap voor trap en je komt vooruit!

Alvast een kijkje nemen kan hier (pdf) .

Prijs: € 10,00

Bestellen


DATplus, bouwstenen voor levend taalonderwijs.

Leven Taalonderwijs is opgebouwd uit drie bouwstenen: Dat’s Andere Taal, Levend Lezen en DATplus. DATplus is een aanvulling op de twee eerdere uitgaven. DATplus bevat nieuwe leerlijnen plus extra informatie over levend spellingonderwijs, woordenschatverrijking en grammatica. . Het boek daagt scholen uit hun leerlingen een taalrijke leeromgeving aan te bieden, waarin ze zich kunnen ontwikkelen tot competente taalgebruikers. Een taalrijke leeromgeving wil allereerst zeggen: taalrijke juffen en meesters die veel weten, leergierigheid uitstralen, spannende verhalen kunnen vertellen en graag voorlezen uit de mooiste boeken die er zijn. Zo’n omgeving bestaat uit levensechte taalgebruikssituaties: het klassenleven van alledag en het kinderleven, binnen en buiten school, vormen de voedingsbodem voor vertellen, luisteren, gesprekken, vergaderen, overleggen, verslag doen, presenteren. .

Prijs: € 29,00

http://www.levendleren.nl/shop/?menu=shop&item=publicaties


Dat telt. Bouwstenen voor levend rekenwiskundeonderwijs.

Dat telt is de titel van een boek over levend rekenwiskundeonderwijs op de basisschool en bevat behalve achtergrondinformatie over levend rekenen ook leerlijnen, brevetten en veel inspirerende voorbeelden. Wat telt nou echt bij het rekenwiskundeonderwijs? Gewoonlijk lijken dat de uitkomsten te zijn van de eenzijdige testen en toetsen waaraan we kinderen onderwerpen. De makers van Dat telt laten een ander geluid klinken: zij definiëren opbrengsten vanuit werkdoelen, die zijn gekoppeld aan rekengenres en rekenwiskundesituaties in de klas en daarbuiten.

Levend rekenen is het devies. Er wordt daarbij geput uit vier brongebieden: uit het leven van de klas en het kind, uit de actualiteit, uit de andere vakken en uit rekenen en wiskunde zelf. Voor scholen die willen werken vanuit het perspectief van het kind en zijn situatie en die tegelijkertijd de kerndoelen serieus nemen, ontwikkelde de Werkgroep-Levend Rekenen op basis van bovenstaande een aantal leerlijnen met brevetten. Pedagogische georiënteerde vernieuwingsscholen in Vlaanderen en Nederland beschikken hiermee over een stevige basis voor de ontwikkeling van hun levend rekenwiskunde¬onderwijs.

Ook organisaties die naschoolse activiteiten op het gebied van rekenen en wiskunde beredeneerd willen aanbieden, hebben met Dat telt materiaal beschikbaar dat begeleiders en kinderen aanspreekt. Aan welke leerlijnen moeten we denken? In het boek worden onder andere deze leerlijnen gepresenteerd: nestkastjes maken, sport- en spelletjesdag organiseren, tuinwerk, lekkers bakken, de klassenkas, Engelse kring, werken in de muziekhoek.

Prijs: € 33,00

http://www.levendleren.nl/shop/?menu=shop&item=publicaties


Meervoudige intelligentie waaier.

De meervoudige intelligentie waaier is een handig hulpmiddel voor meesters en juffen die er voor zorgen dat kinderen op veel verschillende manieren kunnen leren.

In de waaier wordt elke intelligentie kort toegelicht. Daarnaast zijn er voor elke intelligentie beschreven:

Het brengt je op ideeën, vooral bij de intelligenties die bij jezelf niet zo goed ontwikkeld zijn.
Het is namelijk jouw taak om leren leuk te maken. Vergeet niet dat jij als juf of meester misschien wel de belangrijkste factor bent bij het tot stand brengen van een rijke leeromgeving: je moet leren leuk vinden!

Prijs: € 25,00

Bestellen


Boek: Petersen en Freinet , jenaplan & moderne school.

De grondleggers van de jenaplan- en van de freinetschool hadden elkaar al voor de Tweede Wereldoorlog ontmoet. Wat hadden ze elkaar te vertellen? Freek Velthausz en Rouke Broersma baseerden op briefwisselingen en andere documenten een prachtig 112 bladzijden tellend boek. In de epiloog bepleiten de auteurs een intensievere samenwerking tussen Jenaplan en Moderne School.

Schrijvers: Rouke Broersma en Freek Velthausz, uitgegevendoor De Freinetwinkel 2008.

Prijs: € 15,00

Bestellen


Echter Cahiers, voor levend leren en samen scholen

De boekjes Echter Cahiers zijn voor scholen die bezig zijn of aan de slag willen met levend leren. ze zijn voor onderwijsmensen die hun ervaringen willen delen en uitwisselen met anderen: samen scholen
Echter Cahiers gaan steeds over één duidelijk afgebakend onderwerp uit de onderwijspraktijk. ze worden gemaakt door de enige Echte Onderwijsdeskundigen: schoolteams en hun leerlingen, in samenwerking met de redactie.
Het idee voor de Echter Cahiers ontstond in Echten, in het Jenaplancentrum Het Bovenveen.

EC nr. 1: Haiku van kijken komt schrijven   Prijs: € 5,00
Dit eerste Echter Cahier is een katern van 24 bladzijden over het maken van een haiku. Kinderen van de Nassauschool in Groningen, hun leraar Arjen Boswijk en Rouke Broersma beschrijven dat het maken deze gedichten niet een handigheidje is, maar echte kunst wordt als je het goed weet toe te passen. Het boekje sluit aan bij de leerlijn over gedichten maken uit Dat is andere taal. Uiterst praktijkgericht.

EC nr. 2 : Denken in doelen   Prijs: € 5,00 alleen digitaal beschikbaar
Op school moeten we de kinderen zoveel mogelijk medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen ontwikkelingsproces. Daarbij moeten de kinderen dingen, maar mogen ze ook zelf keuzes maken. Activeer kinderen door ze te stimuleren zichzelf doelen te stellen. Zo maken ze hun eigen plannetjes. En je werkt nu eenmaal het hardst aan je eigen plan. Probeer niet in tijd maar in doelen te denken. Kinderen moeten werken aan een doel. Niet een uur rekenen per dag, maar werken totdat je het kunt en niet totdat de tijd om is. In het tweede Echter Cahier staat beschreven hoe de Jozefschool in Wehe-Den Hoorn werk heeft gemaakt in het Denken in Doelen. Het Cahier beschrijft hoe de juffen Marion en Mariska het hebben vormgegeven. Kinderen en ouders geven aan wat hen er aan bevalt.

EC nr. 3: Corresponderen per weblog   Prijs: € 5,00
Corresponderen per weblog is het derde Echter Cahier dat maart 2008 verscheen. Het boekje van 28 bladzijden werd gemaakt door kinderen van jenaplanschool Het Anker uit Emmen en freinetschool Toermalijn uit Den Horn. Titia Schuitemaker, Hans Bol, John Bronkhorst en Jimke Nicolai werkten ook mee aan dit boekje. Kinderen en leraren beschrijven hun weblogs, maar ook denken ze na over de betekenis daarvan voor de schoolcorrespondentie. Het boekje bevat volop praktische tips voor schoolcorrespondentie per weblog.

EC nr. 4: De Kleuterrotonde   Prijs: € 5,00
leraren van openbare basisschool De Opslach uit Franeker ontwikkelden een interessante organisatievorm voor hun kleuterafdeling. De werkwijze heet de kleuterrotonde. Leren in alle lokalen. In 6 hoofdstukken wordt beschreven wat de kleuterronde inhoudt. De rotonde kent vijf ‘afslagen’: een hoekenlokaal, een crealokaal, een speellokaal, het ontdeklokaal en een taalatelier. De kleuterrotonde heeft als centrale punt het werken vanuit een thema. Leraren en kinderen van de verschillende groepen werken samen in dit model. ‘De belangrijkste weg gebruikers zijn natuurlijk de kinderen. Zij hebben altijd voorrang.’ In het boekje van 24 bladzijden wordt ook de organisatie van een dag in de kleutergroep besproken. Heel praktisch. Ook voor freinetscholen toepasbaar.

EC nr. 5: Levend Lezen, het werkt!      Prijs: € 15,00 (incl. DVD)
EC5 bestaat uit een boekje met teksten van Rouke Broersma, Gerda Swank en Manon Smeets, en een film op dvd onder regie van Jimke Nicolai. De dvd ‘Levend lezen leren in de schakelklas’ is een demonstratie van de leespraktijk in de klas van Manon Smeets. Zij werkt op Freinetschool OBS De Piramide in Heerlen. In het jaar 2008-2009 werkte ze met een schakelklas groep 3, 4. De leerlingen van de schakelklas, afkomstig uit verschillende landen en culturen, hebben moeite met de Nederlandse taal. Manon Smeets, de juf die centraal staat in de film, haar school en de auteurs willen laten zien dat levend lezen veel meer is dan lezen alleen en vooral dat het zeker ingezet moet worden bij kinderen die (van nature en / of van huis uit) niet zo ‘makkelijk leren lezen’. De praktijk van levend leren lezen in de schakelklas leidt tot prima lees- en leerprestaties.

Bestellen


Dat geeft de burger moed

Dat geeft de burger moed. Burgerschapsvorming, op weg naar een democratische school. Een 136 pagina's tellend boek! Auteurs: Rouke Broersma, Jimke Nicolai, ea. Dat geeft de burger moed is bedoeld voor een pabo-docent of student, op zoek naar bronnen, naar een historisch overzicht, naar inspiratie, naar voorbeelden, naar inhouden, praktijken en technieken van democratie-onderwijs. Juffen, meesters en leerlingen,die samen leven, samen en individueel werkplannen maken en uitvoeren, die samen regels maken, waarbij ieder tot zijn recht komt, die samen inburgeren, die samen en persoonlijk leren en ervaren wat kinderrechten en kinderplichten zijn. En dat alles heel praktisch, met gereedschap voor kinderen: werken met de klasse!box.

Prijs: € 10,00

http://www.levendleren.nl/shop/?menu=shop&item=publicaties


Kindbiografie, Ad Boes

De biografie-opdracht, waarvoor dit boek een handleiding biedt, dat men als stamgroepleider op weg gaat met één kind en zijn/ haar verhaal schrijft. Daar komt heel wat bij kijken; ouders, familieleden, sleutelfiguren, de thuissituatie enzovoort. Zo leer je de context van een kind kennen en ontstaat het besef hoe belangrijk deze context is om een kind te kunnen helpen bij zijn ontwikkeling. En dat geldt voor alle kinderen!

Prijs: € 5,00

Bestellen

Jenaplan Advies & Scholing brengt regelmatig nieuwsbrieven uit

Blijf op de hoogte en meld je direct en vrijblijvend aan voor onze nieuwsbrief.

versturen